Đại Việt Sử Thi

Thật kinh ngạc và ngưỡng phục
Tìm kiếm trên google, vô tình nhìn thấy chủ đề “Việt Nam lịch sử diễn ca”, nhìn tên tựa đề như đã đồng cảm và cuốn hút tôi, liền bấm vào không do dự. Quả thật nó đã cuốn hút tôi, không những cuốn hút mà đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chỉ còn ngưỡng phục và ngưỡng phục, say sưa đọc hết từ trang này sang trang khác, trang ở đây không phải là trang giấy A4, A3, mà là trang dài dặc trên “thivien.net”. Hết 1 trang đã mịt mờ mà tới 13 trang chạy dài suốt dòng lịch sử 5000 năm của tổ quốc Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
Hai ngày sau, tự nghĩ nên tốn thời gian vào đọc lướt qua lần nữa, copy toàn bộ xuống giữ lại, và nên tiếp tay phổ biến cho thế hệ hôm nay, lưu truyền nhiều thế hệ mai sau.
Tác giả không ghi câu, tôi thử đếm một trang và nhân lên tổng số trang, dự phỏng trên dưới mười ngàn câu theo thể song thất lục bát. Quá vĩ đại, quá tuyệt tác, quá phi thường, không trân trọng và không ngưỡng phục sao được.
Tác giả đi từ khởi đầu nguồn cội và ngưng ở giai đoạn nhà ái quốc anh hùng Nguyễn Thái Học. Sao lại vô tình đồng cảm với tôi trong Việt Nam Thi Sử Hùng Ca, “em tôi, còn đó quê hương, lịch sử nối dài”.
Xin cảm ơn Biển Nhớ đã post lên, thấy hiện trên hệ điện tử toàn cầu “thivien.net” lần thứ nhất: Ngày gởi 08/09/2007 06:13 ; lần sau cùng: Ngày gởi 25/09/2007 08:39. Từ lần thứ nhất tới lần sau cùng, Biển Nhớ đã miệt mài gởi đi, mỗi lần gởi, đoạn cuối lại thường xuyên có hai câu lục bát và chỉ hai câu này thôi: “Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng, Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ”. Không đổi bất cứ một câu nào khác và không thêm bất cứ một chữ nào khác.
Ở lưng chừng một trang trên hệ mạng “thivien.net”, thấy có phần trao đổi một vài vị với nhau, tôi tính không copy xuống, nhưng kéo lên đọc lại lần nữa, có lẽ nên copy để người đọc cũng nên biết.
Tự tôi cảm thán mạn phép được viết đôi dòng để chuyển tải đi, chứ không phải ca ngợi tác giả, bởi có lẽ tác giả đâu cần ca ngợi mà Đại Tác Phẩm Trường Thiên ĐẠI VIỆT SỬ THI – 30 quyển – trên dưới 10,000 câu – của Hồ Đắc Duy, Việt Nam Lịch Sử Diễn Ca vốn đã trác tuyệt phi thường, là một tác phẩm văn vần dài nhất của nền văn học Việt Nam.
Ngày 18-01-2015
Mặc Giang

Down load ĐẠI VIỆT SỬ THI


Quyển 1: Thời đại Hồng Bàng Quyển 2: Thời đại Bắc thuộc (227-540)
Quyển 3: Ngô Quyền (938-944) Quyển 4: Lý Thái Tổ (1010-1028)
Quyển 5: Lý Nhân Tông (1072-1127) Quyển 6: Trần Thái Tông (1226-1258)
Quyển 7: Trần Nhân Tông (1278-1293) Quyển 8: Trần Anh Tông (1293-1394)
Quyển 9:  D N Lễ – Trần Thiếu Đế (1369-1400) Quyển 10: Hồ Quí Ly – Giản Định Đế (1400-1409)
Quyển 11: Lê Thái Tổ (1423-1433) Quyển 12: Lê Thái Tông (1433-1442) – Thánh Tông (1460-1497
Quyển 13: Lê Hiến Tông (1497)/Mạc Phúc Nguyên (1546) .Quyển 14: Lê Trung Tông (1548) đến Nguyễn Phúc Nguyên (1613)
Quyển 15: Lê Thần Tông (1619-1643) đến Lê Dụ Tông (1705-1728) Quyển 16: Trịnh Cương (1709) đến Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777)
Quyển 17: Trung Ương hoàng đế (1778 – 1793) Quyển 18: Quang Trung hoàng đế (1788-1792)
Quyển 19: Cảnh Thịnh hoàng đế (1792-1802) Quyển 20: Gia Long hoàng đế (1802-1820)
Quyển 21: Minh Mạng hoàng đế (1820-1841) Quyển 22: Thiệu Trị hoàng đế (1841-1847) đến Tự Đức (1847-1885)
Quyển 23: Pháp chiếm Gia Định (1859) và chiếm luôn ba tỉnh miền Tây Quyển 24: Các cuộc kháng chiến của nghĩa quân miền Nam
Quyển 25: Pháp chiếm Hà Nội (1882) đến Hòa ước Giáp Thân (1884) Quyển 26: Pháp lập Liên bang Đông dương – các phong trào bình Tây sát Tả
Quyển 27: Đồng Khánh (1885…) – các phong trào sĩ phu yêu nước Quyển 28: Vua Thành Thái (1889-1907) và Duy Tân (1907-1916)
Quyển 29: Trần Cao Vân (VN QPH) – các phong trào kháng chiến toàn quốc  Quyển 30: Khải Định (1916-25) Bảo Đại (1925-45) – anh hùng Nguyễn Thái Học

 

Hồ Ðắc Duy

http://chimvie3.free.fr/11/hdduy/dvst00.htm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.