Tổ Đình Phước Huệ Chuyến Hành Hương Các Chùa Sắc Tộc Tết Ất Mùi 28-02-2015


Tổ Đình Phước Huệ Chuyến Hành Hương Các Chùa Sắc Tộc Tết Ất Mùi Phần 1/3


Tổ Đình Phước Huệ Chuyến Hành Hương Các Chùa Sắc Tộc Tết Ất Mùi Phần 2/3


Tổ Đình Phước Huệ Chuyến Hành Hương Các Chùa Sắc Tộc Tết Ất Mùi Phần 3/3

Thích Phước Viên

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.