Xuân Ất Mùi Hành Hương 9 Chùa Tại Melbourne

Phái đoàn Phật tử chuẩn bị trước khi xe buýt xuất hành


Đầu tiên thăm Chùa Linh Sơn tại Melbourne


Kế đến thăm Chùa Phật Quang tại MelbournePhái đoàn đến viếng Chùa Quảng Đức tại VictoriaPhái đoàn đến thăm Chùa Quang Minh tại BraybrookĐoàn đến viếng Chùa các nước tại MelbourneCuối cùng viếng Chùa Hoa ở Springvale – Melbourne trước khi về lại Chùa Hoa Nghiêm trong bầu không khí hoan hy,̉ an lạc của tất cả đoàn gần 500 Phật tử tham dự trong buổi hành hương đầu năm Ất Mùi


 

 

 

Huệ Hiếu ghi lại

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.