Hình Ảnh Văn Nghệ Gây Quỹ Tối Thứ Bảy 5/12/2015 Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Văn Nghệ Gây Quỹ Tối Thứ Bảy 5/12/2015 tại Chùa Hoa Nghiêm – click on the image to view the full sizeThis entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.