Ngày Nào Cũng Là Phật Đản!


Con không đợi ….
Mùng tám tháng tư để mừng Khánh Đản
Đức Phật Lịch Sử… thị hiện giáo (hoá) thôi
Vũ trụ (có) Như Lai… vô thỉ luân hồi
Ai đại duyên được mang tên Phật Tử

Mỗi mỗi ngày nhớ ơn Cha… hành xử
Phá Ngã, Vị Tha, Huân tập tinh chuyên
Nhằm xoá bụi trần mắc vướng triền miên
Luôn trong trí “Cha sáu năm khổ hạnh”

Con không ngại dù…
Tháng tư về, tiết thu đông giá lạnh
Công phu sáng chiều lời dạy từ Cha
Như noi gương Thái Tử Sĩ Đạt Ta
Dám buông bỏ cung vàng… đời nhung lụa

Con không đợi đến tuổi thu lá úa
Mới biết rằng hạnh phúc một kiếp người
Được học kinh nghe pháp, tuệ nhuần tươi
Ơn Từ Phụ Bổn Sư luôn ghi nhớ

Hai sáu bốn hai năm… vui muôn thuở

Huệ Hương (Melbourne mùa Phật Đản 2642)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.