Bất Khả Tư Nghì….

Mọi luân lưu giữa cõi đời trần tục ?
Không thể dễ dàng dùng trí suy lường.
Ẩn tàng đâu đây… dung chứa bể… tình thương,
Mọi tạo tác phải chăng cần… Tình, Lý ?

Đôi lúc quên mình… tập trung chú ý,
Đến tha nhân, cùng chung một hướng đi.
Sẽ nhận ra bao… BẤT KHẢ TƯ NGHÌ
Điều khó tưởng !!!!… nhưng nhiệm mầu xuất hiện

Từ lâu học được… TUỲ DUYÊN BẤT BIẾN
Tuỳ duyên là tiện, bất biến là phương
Như thủy triều lên xuống… sóng đại dương

Chuyển di bao lâu… cũng có khi hoàn lại,

Khi tâm thanh tịnh… sẽ rất là… Tự tại !

Huệ Hương

__________________________________

 

Từ lâu học được… nước bùn dù đục
Nhưng nuôi sen cây, hoa mọc thẳng vương
Hay gặn trong, lắng được cả bụi nương
Lóng thanh mát… sẽ đẹp lòng vừa ý

Từ lâu học được… dùng Tình thay Lý
Những nghịch duyên… cân nhắc rõ nghĩ suy
Thì việc gì cũng sẽ thoát lối nguy
Tránh nặng, nhẹ dùng CÁI TÔI phân biện

Từ lâu học được… vạn sự chuyển biến
Khi đủ nhân, duyên hoa trổ… thơm hương
Chớ cưỡng cầu gượng ép khổ đeo vương
Hãy tùy duyên… đừng mang lòng nghi ngại

Từ lâu học được… Tâm An Tự Tại

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.