Hình Ảnh Lễ Trai Tăng Vu Lan 2019 Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 18/8/2019

Dưới đây là một số hình ảnh lễ Trai Tăng Vu Lan được tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm vào trưa thứ Bảy ngày 18/08/2019 với sự tham dự đông đảo của hơn quý Tăng, Ni, Phật tử và đồng bào ở vùng Đông Nam Melbourne do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại- xin nhấn vào ảnh để xem cở lớn hơn

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.