Đừng hỏi tác giả Quả Báo – Tìm Lại Ta – Mình là tác giả Quả Báo – Ngang Trần Cảnh Đời

Đừng hỏi tác giả QUẢ BÁO

Có đôi lúc… tỉnh ra nhìn thế cuộc,
Tác giả sanh quả báo… thật không ngờ !
Chính… NGHIỆP ta mang từ thuở bơ vơ.
Quá ngang cảnh trần… dạo chơi khoảnh khắc.

Gương tuỳ cảnh hiện bóng… sáng, mờ, tắt.
Chánh, tà nên cảnh giác thật… chi ly
Chú tâm vào nhận thức với hành vi,
Ranh giới giữa Thiện, Ác… khó sao phân biệt !

Thể tướng, căn cơ… điều gì khiếm khuyết,
Nghiệp mang theo khi thai tạng mới thành hình …
Nửa đời sau, tu tập quán sửa mình.
Sẽ nhận được quả…. khổ vui, tốt xấu !

Cùng đại hải, sóng khác nhau… nào hiểu thấu!
Chăm lo phước điền Phật Pháp dành cho…
Người trí biết rằng… của báu trong kho
Dõng mãnh tinh tấn, ngày sau kham thọ !

Huệ Hương

________________

TÌM LẠI TA…

Ta là ai giữa đời
Thế giới thực hay mơ?
Mà nhởn nhơ sống chết
Mà mê mệt trở trăn
Có đánh lừa ta chăng
Mà nói rằng hạnh phúc…?

Có thực phải là mình
Mà tử sinh chẳng biết
Mà tồn diệt chẳng hay.
Đắm say với duyên đời
Đổi dời thân tứ đại…
Chìm nổi mãi tháng ngày
Nhớ đâu mình là ai???!

Hôm qua và ngày mai
Cái hình hài trôi lăn…
Giòng luân hồi ngụp lặn.
Còn ngay đây hỏi rằng:
Ta là ai biết chăng???

Hành Giả

________________

Mình là tác giả Quả Báo

Ngày chào đời, sổ nghiệp, sang trang mới.
Hưởng quả lành, hay trả nợ kiếp qua !
Sống An Vui, hay khổ nạn do ta…
Mình đã tạo,vì vô minh cách ấm !!!

Đang nhận được quả… khổ vui, tốt xấu.
Có trả nợ trước, có gầy nợ sau !!!?
Loay quay vay trả, luân hồi lao xao …
Cõi vật lý tử sanh, không ra khỏi …

Đã chán rồi, bao kiếp thân mòn mỏi
Phật pháp nào, chỉ lối, con thoát ra.
Vòng lẩn quẩn, nghiệp quả chẳng buông tha.
Muốn thoát được, hãy nhận ra kho báu !!

Mục đích tu muốn đạt.
Kiến tánh, thoát luân hồi.

Viên An

________________

Ngang trần cảnh, đời… dạo chơi thế cuộc
Chiêm nghiệm mình khôn lý giải duyên cơ
Lúc dư thừa, chạnh… nhớ thuở xác xơ
Trùng trùng sóng, dập dồn trăm ngõ mắc

Ngang trần cảnh, đời… dạo chơi nghiệt… khắc
Chẳng bến thuyền, minh chứng vạn chia ly
Nhìn quanh mình chỉ toàn… những sầu bi
Trùm cảnh khổ, sao khỏi… đừng da diết

Ngang trần cảnh, đời… dạo chơi để biết
Việc tử sinh, luân hồi mãi… theo mình
Trong vô tỷ… nghiệp, duyên cõi vô minh
Chấp giả, tạm… thân, tâm… đeo ràng bấu

Ngang trần cảnh, đời… dạo chơi hiểu thấu
Đường phải đi, tự quán… định thước đo
Sóng đại hải, Bát nhã thuyền chẳng lo
Hãy thắp đuốc, soi về… chân giác ngộ

Điều Quả Báo… Sắc, Không… Buông lãnh thọ

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.