Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q5 P.18 – Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.