Hình Ảnh Đón Giao Thừa Năm Canh Tý Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh đón Giao thừa năm Canh Tý tại chùa Hoa Nghiêm vào ngày 24/01/2020 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại – Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.