Cày Ruộng Hạnh Phúc

Sau đây là pháp thoại video có tên Cày Ruộng Hạnh Phúc với độ dài 1 giờ 13 phút … rất hay và ý nghĩa

 

Thầy THÍCH NHẬT TỪ giảng

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.