Lời Dạy Chí Lý – Mộng Sáng Mùa Đông – Tạ Ơn – Những Lời Chỉ Dạy…

Lời dạy chí lý…

Một lần được bậc cao nhân chỉ dạy :
Tránh dùng chữ ” HÃY ” trong những bài thơ.
Mỗi người quan điểm… chớ có dại khờ,
Hý luận bàn chi, nếu mình người trí ?

” Kiến văn giác tri ” về CHÂN, THIỆN, Mỹ
Tự mình chiêm nghiệm hành xử tuỳ duyên,
Pháp môn vô lượng chỉ một chân nguyên
Vô môn quan mà khó vào cửa được !

Thao thức suy tư… ngừng bao mong ước,
Nghiệp đã gieo trồng trổ quả không sai,
Được kiếp người, được học Pháp… mừng thay !
Chuyện rủi may, họa tai biết đâu mà tránh ?

Đại cộng nghiệp…
Bất tư nghì thế gian hoang lạnh… !

Huệ Hương

____________________

Mộng sáng mùa Đông.

Ngoài trời sương giá, giữa mùa Đông.
Thả hồn dạo hết, mọi cộng đồng.
Tây phương, châu Mỹ, về Châu Á.
Vui buồn, dâu bể, dân khổ trông !!.

Cộng nghiệp bao đời, nay trổ quả.
Bây giờ người khổ, ngày nào xong ?!
Chợt tỉnh, tới nhà thôi hết mộng…
Bếp lạnh trời đông, đợi lửa hồng…?!

Thực tại đang là …

Viên An

____________________

Tạ ơn.

Tạ ơn người cho bao lời dạy,
Ca tụng ngàn lời, vạn vần thơ.
Mắt nhìn, hiểu biết, chẳng dại khờ,
Vẫn còn nhớ, không người lãng trí

Lòng biết hướng về chân thiện mỹ
Sống yêu thương, hoan hỷ tùy duyên
Rãi tâm từ, từng bước tầm nguyên
Vui sống dù có hay không được.

Đơn giản, dám đâu nhiều mong ước
Đời đảo điên, dối trá không sai
Quý nhau chăng chỉ ở thẳng ngay.
Tâm an lạc, não phiền ta tránh

Yêu thương nhau, đừng nên xa lánh
Bớt lo âu, tai dịch sẽ qua đi
Ái từ, đừng trách móc làm chi
Còn sống đây còn gì hơn nữa?

Minh Quang – 27 July 2020

____________________

Những Lời Chỉ Dạy…

Càng suy gẫm về những lời chỉ dạy
Càng thấy mình ứng xử qúa ngây thơ
Vì u minh gây bao nghiệp thật khờ
Vốn dăm ba kiến thức cho là trí

Càng suy gẫm về những lời chân mỹ
Nhận ra mình thô thiển thật vô duyên
Dăm lý luận nghĩ hiểu thấu căn nguyên
Chỉ bọt sóng vật vờ sao… theo được

Càng suy gẫm về những lời quy ước
Luật luân hồi, nghiệp quả thật khôn sai
Dù sơ cơ biết Phật Pháp diệu kỳ thay
Giữ bổn thiện, sân, si, phiền… xa tránh

Bất tư nghì thậm thâm Chân Tâm tánh…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.