Lời Khuyên Hữu Ích – Quán Tưởng – Tia Chớp… Thật Tướng – Hạnh Nhẫn Nhục

Lời khuyên hữu ích

Bạn gửi Email “ Ta chỉ là hạt bụi nhỏ”
Trân quý thay đến vào giữa lúc này
Thế giới đang hỗn loạn bởi nạn tai
Và bản ngã lăng xăng nhiều vướng mắc!

“ Bình đẳng giống nhau “ trong thư bạn nhắc,
Vượt thời gian, chân lý vẫn uyên nguyên.
Chớ cậy mình gần gũi được thánh hiền,
Rồi tự mãn đã phát sinh tri tuệ !

Này bạn, đừng lộ bày trong khi giao tế,
Giữ lấy niềm hoan hỷ… nên thể hiện lòng Từ
Nhìn vạn vật… khám phá được chữ NHƯ
Thì sắc thân huyễn ảo thành diệu dụng !

Cát bụi sẽ trở về cát bụi… thật ung dung,
Cõi tạm rong chơi… có gì ràng buộc?
Nghe chị những lời thán oan não nuột
Bài tâm kinh… tụng mãi đá cũng gật đầu !

Tất cả đều danh tự… không có nghèo giàu
Bình đẳng như nhau ta là hạt bụi !

Huệ Hương

____________________

QUÁN TƯỞNG
*****************

Nắng chói hiện bụi li ti nhỏ,
Bóng mờ không thấy những hạt nầy
Bởi vô minh tạo những ương tai
Vì chấp – tạo bao điều vướng mắc

Thầy tổ lưu truyền lời thức nhắc,
Bước đường tu xin nhớ tầm nguyên.
Quy y, nương lời dạy thánh hiền,
Vâng giữ giới, định sinh ra tuệ.

Từ thô dần trở thành vi tế,
Giữ hạnh lành ban rãi bi từ.
Biết như thật nhất thiết như như,
Trồng hoa trên đá thành diệu dụng. (1)

Nguồn tuệ giác hàng ngày đọc tụng,
Trước danh lợi lòng vẫn ung dung.
Đạo sư dạy giữ mức trung dung,
Ta bước đi không gì ràng buộc.

Thế giới giờ cảnh tình não nuột,
Dịch bệnh tràn lan phải điên đầu.
Không phân biệt kẻ khó người giàu.
Biết bao kẻ đã về cát bụi

Nguyện các đấng Như Lai Tam Muội
Mở lòng từ cứu bạt quần sanh . . .

Minh Quang – 11/08/2020

(1) ý trong hai câu thơ của Thiền sư Đạo Giai Phù Dung. Nguyên văn chữ Hán:
Ngộ sắc ngộ thinh như thạch thượng tài hoa,
Kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết.

Tạm dịch:
Gặp sắc gặp thinh như trồng hoa trên đá,
Thấy lợi thấy danh

____________________

Tia chớp… Thật Tướng.

Chấp hạt bụi… thực thể, bụi chưa là nhỏ,
Chia nhỏ ra… Lân Hư Trần, có tên mà…!?
Bỏ được cặp đôi, có… người… có ta.
Vượt thoát được khổ đau… còn… mất.

Bài Tâm Kinh… công phu sáng chiều tất bật.
Đá biết gật đầu chưa… nước chảy, đá chưa mòn.
Đọc chậm kinh, quán chiếu, từng nét son.
So thế sự, lời kinh, am hợp… thật…

Chợt thấy rõ, cuộc đời còn hay mất…
Nhận từ tâm… thật tướng… chớp sáng loà.
Lòng reo vui, khó tả, khúc hoan ca…
Cũng một câu :
Cõi Tạm Rong Chơi, bận lòng chi Còn Mất…?!

Nếu là bụi, cũng còn… chấp thật…

Viên An

____________________

Hạnh Nhẫn Nhục

Hạnh nhẫn nhục, đem cái tôi xem,,, nhỏ
Vì mong… hơn, tranh thắng tự xưa nay
Theo danh lợi, gieo rắc… lắm họa tai
Lơi… một chút, xui cả đời… thắc mắc

Hạnh nhẫn nhục… như người xưa thường nhắc
Uốn lưỡi bẩy lần, suy kỹ… cơ, nguyên
May mắn luôn, tìm phò trợ… người hiền
Khiêm cung giữ, mới thực là… Trí Tuệ

Hạnh nhẫn nhục… không phải thua giao tế
Như binh cơ không dục tốc… khiêm từ
Càng vọng động, hiển lộ… mọi chân như
Quân tử dù… mười năm hận phục, dụng

Hạnh nhẫn nhục, giúp… tự tại, khoan dung
Người và ta, hai thể… khôn bắt buộc
Chấp được chi ? mua… não phiền trong ruột
Cớ vì đâu, sinh… nghi lễ: lạy, cúi đầu

Nhẫn nhục như… hạt bụi nhỏ, đầy… lâu…

tp

This entry was posted in Phật Giáo, Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.