Đọa Siêu – Bên Lề Sanh Tử – Nghìn Trùng Xa Cách

ĐOẠ SIÊU

Ta Bà kham nhẫn đã qua rồi
Đoạn phần sanh tử bỏ đời thôi
Đoạ siêu tuỳ nghiệp duyên tạo tác
Tu hành thiện Pháp mãi tô bồi!

Nổi buồn sinh tử thấm khổ đau
Người thân tại thế biệt ly sầu
Con Phật ý thức niềm mất mát
Lời cầu nguyện niệm niệm trước sau

Thanh Trúc xanh tươi vời trong sáng
Sương sa giá tuyết vẫn yên hàn
Luân lưu đời sống nhân duyên kết
Hướng thiện lành thanh thoát thênh thang!

Quảng An

__________________________

BÊN LỀ TỬ SANH

Ra đi lưu lại tình Thi
Ngữ ngôn Thiền ý còn chi hữu tình!
Nhẹ rồi một kiếp nhân sinh
Lời thơ thanh thoát chuyển mình thăng hoa
Hởi ai đắm nhiễm thết tha
Tới lui kham nhẫn Ta Bà khổ đau
Ý Thơ giải tỏa mạch sầu
Hồn Thơ nhiếp dẫn qua cầu Si Mê
Tình Thơ hướng nẽo “Hương Quê”! ( Chơn Tánh )
Người Thơ tự tại bên lề Tử Sanh.

Quảng An Houston, Tx, USA

_______________________

Nghìn Trùng Xa Cách

Được tin bạn mãi mãi xa bạn đời chung lối Đạo!
Kính mượn câu thơ Ngài Mãn Giác năm nao
“Còn đây giọt lệ cuối rơi
Trần gian xin hưởng …. cuộc đời chiêm bao”
Hiểu lẽ vô thường, một trong 8 điều khổ
Chuyện sinh ly tử biệt, dập dồn như sóng vỗ

Ước mong ưu bi não phiền rủ cánh bay
Người ở lại ý thức tư lương mang gì …ngày mai?
Đấy điều thiết yếu người con Phật … quán tưởng
Ngưỡng phục bạn kiếp nhân sinh …
….. giấu được nổi buồn đơn điệu khó cưỡng !

Đọa và Siêu theo nghiệp tạo tác mà đi
Suốt đời thiện lành … thao thức lối về chi?
Sẽ thấy trời xanh … tiếng chuông ngân huyền diệu
Nghìn trùng xa cách …tấm chân tình không xa, thiếu !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.