Dù Mơ… Hay Tỉnh – Mộng & Thực


DÙ MƠ… HAY TỈNH !!!

Đêm qua mơ… được tiên nhân mách bảo:
Theo dõi con… trong những bước nguy nàn,
Vươn tay kéo dắt… khi lửa cháy lan.
Nhờ con đã… gieo trồng hạt giống tốt…

Tiếp tục tháo đi gút nào… còn đang cột,
Buột chặt đời con trong những ảo huyền.
Vững một niềm tin… đến chốn bình yên
Nếu kiên trì… chú tâm sâu đường Đạo !!!

Tỉnh mộng rồi… sao lòng nghe nôn náo
Điều ta mơ… ảo tưởng ẩn tàng sâu?
Hay thế giới tâm linh… vẫn nhiệm mầu !
Cứ trân quý… điều tiên nhân chỉ dạy…
Bằng điều phục tâm… sống trong thực tại

Huệ Hương

__________________

Mộng và Thực

Sống biết đạo, có thiện thần theo hộ.
Điềm chỉ ta, trực giác trước sóng to.
Phong Thuỷ đời người lành dữ ai cho ?!
Tâm Thiện Ác, mang vào đời thể hiện.

Đang học đạo, thấy cuộc đời như Huyễn.
Lúc sống đây, mà chuyển biến liên miên…
Đời không thực, chấp gì đêm mơ thấy.
Mộng trong Mộng, sẽ trắng như tờ giấy.

Chợt nhớ bốn câu thơ chư Tổ dạy:

Ngày Lo Những Chuyện Đêm Mơ.
Đêm Lo Những Chuyện Ngày Tơ Tưởng Hoài.
Từ Xưa Cho Đến Ngày Nay.
Chưa Từng Tỉnh Giác Một Giây Bao Giờ.

À! thì ra Tổ dạy: … mình thường tỉnh giác…..

Viên An

_________________

Mơ hay tỉnh, mộng thực đời điên đảo
Dẫn dắt qua, vượt… chướng ngại gian nan
Có nhiều khi ngẫm lại thấy miên man
Không vào nhà lửa, làm sao… bị đốt

Mơ hay tỉnh, mộng thực đời dại dột
Buộc chặt Tâm… đừng như vượn cố chuyền
Bát phong chẳng động, tức sẽ… an nhiên
Chư Phật, Tổ… chỉ rồi con đường Đạo

Mơ hay tỉnh, mộng thực đời bước dạo
Biết Ta Bà cõi tạm có mãi đâu
Qúa khứ qua, tương lai biết lâu mau
Hãy chuyên Tâm… định Tuệ trong hiện tại

Sống Tỉnh Giác… Chu Tổ khuyên lời dạy

tp

Comments are closed.