Nữ, Nam Bình Đẳng – Bình Đẳng Do Căn Tánh – Cát Bụi – Lẽ Sống, Chết Bập Bềnh Trôi!


Nữ, Nam Bình Đẳng !

Một lần suy tư thân phận nữ giới,
Gặp nhiều chướng ngại hơn các nam nhi,
Vì lẫn lộn giữa Ái với Từ Bi.
Ý chí kém, nhẹ dạ lại nông nổi !

Dưới mắt Phật, nữ, nam bình đẳng gọi
Không chấp ngã, chấp pháp, chấp việc mình làm
Được tâm Bồ đề nữ chuyển thành nam
Nào phân biệt chi trượng phu thân tướng !

Hãy nguyện độ chúng sinh vô biên vô lượng
Mà chúng sinh… những niệm khởi vô minh
Từng sát na hiện rõ đủ thất tình
Hỷ, nộ, ái, ố…bụi trần mắc vướng !

Giữa thế tục đang loạn động không tưởng !
Sống, chết đang xen kẻ bập bềnh trôi
Lo chi chuyện nam, nữ cũng vậy thôi
Hội đủ nhân duyên nghiệp theo rồi hiển hiện

A lại Da thức… mầm tạo sinh huyền nhiệm !

Huệ Hương

__________________________

Bình Đẳng Do Căn Tánh,

Sanh ra đời giới tính, do nghiệp duyên.
Sao chọn được, mang thân nam nữ.
Nam ương hèn Hiếu trung không giữ !
Sao so bằng bậc nữ kiệt Triệu Trưng…?,

Nếu Nói :
Tâm Bồ Đề chuyễn nữ thành nam… tôi Không ưng.
Ý này khởi từ tâm đề cao nam giới.
Phát nguồn từ thời phong kiến… xa tới.
Chân lý Âm Dương, mỗi mặt đặc thù.

Không cùng đơn vị, so đo sao được.
Lẽ đương nhiên bình đẳng là khuôn thước.
Đòi nữ quyền, là đang tủi phận, thiệt thòi..
Trong đạo pháp, thấp cao do căn tánh.

Đời huyễn mộng, không lo chi so sánh.
Ta còn lại gì… bất diệt mới đáng lo.
Loay hoay chị chấp chuyện sẽ ra tro.!?
Muốn giải thoát nhớ đừng bỏ trọng tâm đến ?!!

Viên An

__________________________

Bình Đẳng

Phật giáo dạy… bình đẳng là trọng giới
Vậy chẳng nên… chia biệt phụ nữ, nam nhi
Với chúng sinh. cần đối xử từ bi
Vì chính ta, đã luân hồi… chìm nổi

Nên vạn loài là tạm… duyên mượn gọi
Dù cao, thấp cũng do… nghiệp dẫn làm
Tánh nơi Tâm, đâu kể đến nữ, nam
Phật sẽ thành so đo chi… hình tướng

Quán tánh không thật sâu xa vô lượng
Lòng biệt phân, ấy thật… nhiễm vô minh
Mang chấp nhất biện… phân hữu, vô tình
Ràng… phiền não tự trói dây tơ vướng

Đời huyễn mộng đã hiểu không mơ tưởng
Danh lợi, phận thân… bọt nước nổi trôi
Khi nhắm mắt đều tay trắng mà thôi
Chỉ duyên nghiệp tư lương đeo hiển hiện

Bình đẳng với muôn loài, TU… lãnh nhiệm

tp

____________________

CÁT BỤI

Hằng sa kiếp bắt nguồn thế giới
Hạt bụi kia chỉ phận đồng nhi
Tình – vô tình trong nước từ bi
Hoàn vũ không ngôn từ để nói

Bản tánh biết nhiều lời để gọi
Thể hiên qua động đậy việc làm
Từ bụi tro chẳng nữ hay nam
Trò ảo hoá bày ra hình tướng

Bụi mịt mờ vô biên vô lượng
Cứ lao xao trong cõi.vô minh
Giác hữu tình lẫn cả vô tình
Tánh bình đẳng không gì mắc vướng

Chỉ tạm có tưởng không không tướng
Mây xây thành theo gió cuốn trôi
Chuyện luận bàn dừng lại đi thôi
Nhất, nhị nguyên lắm lần ẩn hiện

Dứt bặt lời – thể nghiệm đạo mầu

Điểm Lê

____________________

Lẽ Sống, Chết bập bềnh trôi !

Email bạn từ Mỹ :
“ Bất lực, mất tự tin vào công lý
Tuổi thu đông còn học mãi không thôi
Lẽ sống, chết xen kẻ bập bềnh trôi
Mộng ước hãi hùng của hư vô, hủy diệt “

Đáp lời bạn :
“ Thông tin ảo… phán đoán dần cạn kiệt
Phiến diện, hời hợt do chẳng hiểu được mình
Thời đại loạn… ẩn cư chăm sóc tâm linh
Căng thẳng giảm đi thư giản rồi thoải mái “

Tự suy ngẫm :
“ Chính tham vọng, thành bại gây oan trái,
Biết chấp nhận, đừng lệ thuộc copy ai
Vì tính cách, bản chất người khó đổi thay
Ta có quyền được sống cuộc đời tự tại “

Tạo nhân hôm nay, quả ngày mai nhận lại
Trùng trùng duyên… từ quá khứ đến giờ
Đúng thời đúng lúc tai họa bất ngờ
Ai đoán được… lượng dự trữ bao nhiêu Phước?

Nguyện ước thấy lỗi mình,
sai lầm chuyển hoá được !

Huệ Hương

Comments are closed.