Ân Đức Pháp Bảo


Kính đa tạ tác giả “ Học- Hành “ trên mạng
Đã từ lâu luôn quý kính … người anh
Được kểt giao như đạo hữu tri thức thiện lành
Có lẽ nhờ … nhiều năm xưng tán Ân Pháp Bảo

Kính tri ân …
Quản thủ thư viện chùa Hoa Nghiêm … rất thông thạo
Kính , Luật , Luận từ Nam Tông , Bắc Tông
Tận tình chỉ dẫn … giải quyết được chuyện xong
Kiến thức góp nhặt …nguyện ứng dụng vào cuộc sống

Kính đa tạ …
… lời thân tặng vừa sách tấn lại cảm động
Thêm một niềm vui đến trong ngày gờ bỏ lockdown
Khi nào Thư viện khai trương ta lại gặp nhau
Hoan hỷ thay cho ai hằng niệm Ân Đức Tam Bảo

Huệ Hương
Chân thành cảm tạ Anh Minh Nghiêm với bài thơ Học Và Hành đã thân tặng

Comments are closed.