admin

This user hasn't shared any biographical information


Posts by admin

Có Nên Tin Vào Duyên Số ?

Jam1000000amThu, 21 Jan 2021 02:00:06 +000021 21, 2021 - 2:00 am01

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (c)

Jam1000000amWed, 20 Jan 2021 06:53:43 +000021 20, 2021 - 6:53 am01

Nhân Ngày Đức Phật Thành Đạo….

Jam1000000amWed, 20 Jan 2021 01:19:57 +000021 20, 2021 - 1:19 am01

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (b)

Jam1000000amTue, 19 Jan 2021 06:52:29 +000021 19, 2021 - 6:52 am01

Kính Mừng Đại Lễ Phật Thành Đạo ( Mùng Tám Tháng Mười Hai ÂL )

Jam1000000amTue, 19 Jan 2021 01:38:03 +000021 19, 2021 - 1:38 am01

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (a)

Jam1000000amMon, 18 Jan 2021 06:44:38 +000021 18, 2021 - 6:44 am01

Cảm Nhận Bài Thơ ” TÔI TÌM PHẬT “

Jam1000000amMon, 18 Jan 2021 01:26:00 +000021 18, 2021 - 1:26 am01

“ Tám Điều Giác Ngộ Bậc Đại Nhân ”

Jam1000000amSun, 17 Jan 2021 03:16:41 +000021 17, 2021 - 3:16 am01