Archive for category Phật Giáo

Wind Chime with Beautiful Paper Roses – Wall Hanging

Easy art n craft – DIY Wind Chime with Beautiful Paper Roses|Wall Hanging|Paper Craft

No Comments

Thiền Sư Duy Tắc Trả Lời Hành Giả Tịnh Độ

Sư họ Đàm, hiệu Thiên Như, người Cát An, Giang Tây. Thuở nhỏ, Sư xuất gia với ngài Hòa Sơn, sau du phương đến núi Thiên Mục đắc pháp và kế thừa Thiền sư Trung Phong Minh Bản. Năm 1341, Sư trụ ở Sư Tử Lâm thuộc Tô Châu. Năm sau, môn nhân hợp sức dựng chùa Bồ Đề Chánh Tông, thỉnh Sư thuyết pháp, xiển dương tông phong Lâm Tế. Ngoài ra, Sư còn nghiên cứu tột cùng giáo nghĩa của ngài Vĩnh Minh, tông Thiên Thai, xiển dương Tịnh độ, soạn Tịnh độ Hoặc Vấn để trừ nghi và sách tấn hành giả tu tập. Sư được Thuận đế nhà Nguyên ban hiệu Phật Tâm Phổ Tế Văn Tuệ Đại Biện Thiền sư và y kim lan. Tác phẩm do Sư trứ tác gồm : Lăng Nghiêm Kinh Hội Giải 20 quyển, Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông Sớ 10 quyển, Tịnh độ Hoặc Vấn, Thiền Tông Ngữ Lục, Thập Phương Giới Đồ Thuyết.

Sư thị tịch vào năm 1354, không rõ Tăng lạp bao nhiêu. Read the rest of this entry »

No Comments

Cuộc Sống Thế Gian ? Một Dạng Của Tâm Thức

Những lần được con cháu trở về xum họp sống chung trong những khoảng thời gian có ngày lễ nhiều tuần như (School Holiday và Christmas – New Year) tuy tôi bị mất rất nhiều cơ hội để tham dự các khoá tu học, nhưng có lẽ đó cũng lại là một cơ hội cho tôi tiếp nạp thêm những kinh nghiệm thực tế giũa cuộc sống văn minh này, một cuộc sống … chạy đuổi rượt bắt và phụng phí thời gian vào những đòi hỏi hình thức bên ngoài để rồi không bao giờ thấy được mình đã trưởng thành hay chưa dù tuổi đã bước vào 50-60 tuổi …..

Hai tuần trước đây khi được dịp theo chân các bạn đồng nghiệp đến tiếp nhận một cơ sở mới do một giáo hội công giáo cho mượn thời gian dài hạn để lai cho cư dân vùng đông nam Melbourne nơi có nhiều người vào tuổi về hưu 70 trở lên làm nơi tụ họp sinh hoạt như community đa văn hóa, tôi bỗng nghe một cảm xúc khác thường từ từ xâm chiếm cả tâm hồn và tôi bâng khuâng nhìn lên tường những bức ảnh của những người vào khoảng 65-70 tuổi đúng vào năm 2015 khi hostel này đóng cửa, và thầm nghĩ rằng giờ này họ đang làm gì và đang có tiến bộ gì hơn cho phần phát triển tâm linh của mình hay ít nhất đã trưởng thành đúng với thật sự ý nghĩa của hai chữ trưởng thành chưa …. Read the rest of this entry »

No Comments

Thiền Sư Duy Tắc Trả Lời Hành Giả

Hỏi: Một đời tạo ác, lâm chung niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh, lại không thoái chuyển, nguyện lực Phật Di-đà thật chẳng thể nghĩ bàn. Vậy thì lúc còn sống tôi làm muôn việc thế gian, đợi đến lúc lâm chung, sau đó mới niệm Phật được không?

Sư đáp : Khổ thay ! Sao ông lại nói những lời ngu si lầm lẫn đến thế ! Tỳ sương, rượu độc là chất độc trong các thứ độc, nay những lời ông nói càng độc hơn các chất độc ấy nữa, không những làm mình lầm lạc mà còn làm cho thiên hạ cũng mê lầm. Ông phải biết rằng, phàm phu ngu muội lâm chung niệm Phật đều nhờ nhân duyên thiện căn phước đức từ trước, gặp được Thiện tri thức, mới được niệm Phật. Những người may mắn này trong ngàn muôn người chưa chắc có một. Ông cho rằng đến lúc lâm chung ai ai cũng được may mắn đó ư ! Ông không thấy Quần Nghi Luận ghi. Read the rest of this entry »

No Comments

Phật Giáo và Nền Hòa Bình Thế Giới

Phật giáo và nền hòa bình thế giới là một trong những vấn đề quan trọng trong thời hiện đại mà chúng ta cần quan tâm, nhất là Liên Hiệp Quốc đã đánh giá cao về cuộc đời và lời dạy của Đức Phật, mới có Lễ Vesak được Giáo hội chúng ta và Liên Hiệp Quốc cùng tổ chức để kỷ niệm ngày Đản sanh của Đức Phật trong tháng Tư năm nay tại Hà Nội.

Thực tế cho thấy nhân loại ngày nay đang kỳ vọng Phật giáo sẽ có những đóng góp nhất định cho nền hòa bình toàn cầu. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về lời dạy cao quý của Đức Phật để ứng dụng và đạt được kết quả tốt đẹp trong cuộc sống tu hành của chính mình, cũng như góp phần cho việc xây dựng nền hòa bình chung của trái đất này. Read the rest of this entry »

No Comments

Ba Dấu Ấn Của Chánh Pháp

A- Dẫn nhập

Tam pháp ấn là giáo lý mang tính pháp định trong hệ thống giáo lý của Phật giáo. Trong kinh Tương Ưng III, Đức Phật đã có lần hỏi các thầy Tỳ kheo:

“Này các thầy, cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết, được tìm cầu, được ý tư duy, cái ấy là thường hay vô thường? Read the rest of this entry »

No Comments

Ý Nghĩa Tịnh Độ

Tịnh độ của Đức Phật hiện hữu trong từng suy nghĩ, trong từng việc làm với tâm từ bi và tuệ giác của Ngài… Khi Đức Phật an trụ trong Thiền định dưới cội Bồ Đề và thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác, bấy giờ, Tịnh độ mười phương hiện ra trước Ngài. Có thể nói, Tịnh độ của Đức Phật hiện hữu trong từng suy nghĩ, trong từng việc làm với tâm từ bi và tuệ giác của Ngài.

Ở giai đoạn đầu, khi Ngài khoác áo Sa môn đi khất thực, sống cuộc đời vô cùng thanh đạm mà những người xung quanh thấy Ngài sống cực khổ, vất vả, nhưng thật sự cuộc sống phạm hạnh cao quý đó đã cho Ngài niềm an lạc vô biên. Ngài nhận ra được tâm an lạc chính là Tịnh độ. Read the rest of this entry »

No Comments

Tránh Xa Thầy Tà, Bạn Xấu

Là người con Phật, ai cũng nguyện trọn đời quy y Tăng và nhất quyết không quy y thầy tà, bạn xấu. Dĩ nhiên, với tâm từ, chúng ta không trách móc hay oán hận hoặc tẩy chay bất cứ vị thầy, bạn nào không xứng đáng nhưng quyết không thân cận, hợp tác với họ, vì Thế Tôn đã từng khuyến cáo “chớ cùng ác tri thức tùng sự”.

Thời Thế Tôn tại thế, bấy giờ Ðề-bà-đạt-đa manh tâm hại Phật, chia rẽ Tăng đoàn. Trong một lần khất thực, lúc sắp chạm mặt với Ðề-bà-đạt-đa, Thế Tôn đã quyết định tránh duyên, không gặp vì một lẽ đơn giản là “kẻ ác này chẳng nên gặp gỡ”. Dĩ nhiên là Thế Tôn đã tìm đủ mọi cách để giáo huấn Ðề-bà-đạt-đa hồi tâm, phục thiện nhưng không kết quả thì phải tránh duyên mà thôi. Pháp thoại dưới đây đã cho chúng ta một bài học về ứng xử tuyệt vời đối với “thầy tà, bạn xấu”. Read the rest of this entry »

No Comments