Archive for category Bài Giảng

Ngày Xuân Mạn Đàm Về Sự Học

Mùa xuân là thời gian bắt đầu của một năm. Không biết tình cờ hay hữu ý, sự sắp xếp trên lại có ý nghĩa tiềm ẩn khá lý thú. Không ai phủ nhận rằng mùa xuân là mùa mát mẻ, ấm áp thích hợp cho sự sinh sôi nảy nở của các loài thực vật và cả động vật. Mùa xuân, với đời người, được ví cho tuổi trẻ – thời gian đẹp và nhiều ước mơ, hy vọng cho một tương lai tươi sáng. Thiên nhiên của mùa xuân ưu đãi cho động-thực vật phát triển thì sức sống của tuổi xuân ưu đãi cho con người cơ hội thăng hoa, tiến triển. Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 44 Pháp Hội Bửu Lương (c) – P 45 Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 44 Pháp Hội Bửu Lương (b)

TT Thích An Chí

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 44 Pháp Hội Bửu Lương

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 42 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát (b)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 42 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 41 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp & P 42 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 40 Pháp Hội Tịnh Tính Đồng Nữ

TT Thích Phước Tấn

No Comments