Archive for category Bài Giảng

Thập Nhị Nhân Duyên

Với thập nhị nhân duyên Ngài đã khám phá ra nguyên nhân chính yếu của vòng tròn sinh khởi và huỷ diệt khổ đau của sinh tử luân hồi. Theo phương pháp quán thuận nghịch, tức là cách quán lưu chuyển và hoàn diệt của thập nhị nhân duyên.

Suốt 49 ngày đêm đức Bồ-tát ngồi tư duy trên tòa kim cương dưới bóng cây Bodhivṛksa, và cuối cùng nổ lực hàng phục được ma quân trong lẫn ngoài. Ma trong thì có ma phiền não vọng tưởng; ma ngoài thì có ma thinh sắc, ma uy lực.

Sau khi hàng phục được ma quân, đến ngày cuối cùng, Ngài thấy thân tâm trở nên vắng lặng và sáng suốt, bao nhiêu cảnh mê mờ và, phiền não đều biến mất.[1]  Read the rest of this entry »

No Comments

Lời Dạy Vô Giá Của HT. Thích Minh Châu Về Chánh Tín

Trong Ngũ lực, gồm Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực và Tuệ lực thì Tín lực là hàng đầu, là cửa ngõ để đạt được các lực theo sau. Tín lực không phải là sự  tin tưởng vào những giáo điều, giáo pháp một cách mù quáng, ồ ạt và thiếu xét đoán mà dẫn đến việc làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh. Tín lực là lòng tin sâu sắc và mạnh mẽ đối với Chánh Pháp của đức Phật Thích Ca, là lòng tin chân chánh, chớ có vội tin mà hãy đến để mà thấy và tự mình chứng nghiệm, như đức Phật từng dạy: “Nhưng này các Kàlàmà! Khi nào tự mình biết rõ như sau: Các pháp này bất thiện, Các pháp này là có tội lỗi, Các pháp này bị người có trí chỉ trích, Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau. Thời này, Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng không nên tin theo”. Read the rest of this entry »

No Comments

Sanh Tử Như Ngủ Và Thức

Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sanh ra rồi tử, tử rồi lại sanh, giống như con người thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức. Tối đến đi ngủ thì giống như người chết. Ðến sáng thức dậy, giống như người mới sanh ra. Chẳng qua chuyện sanh tử nầy thì ngắn ngủi, còn cuộc đời thọ mạng của chúng ta, so ra thì dài hơn một chút.

Song, sanh tử thì cũng giống như chuyện ngủ, thức mà thôi. Vì sao? Bởi chúng ta có lúc hồ đồ mê muội, có lúc minh bạch sáng suốt. Minh bạch tức là sanh, hồ đồ tức là tử. Cho nên nếu chúng ta có một niệm sáng suốt, và với niệm đó là mình đang sống; hễ có một niệm mê muội, với niệm đó là mình như đã chết. Ðó là thời gian ngắn ngủi tạm bợ của cuộc sanh tử. Bất luận thời gian sanh tử dù ngắn thì cũng vậy, dài cũng vậy, cũng đều là luân chuyển trong vòng sanh tử luân hồi, nổi trôi chìm hụp chẳng yên. Có lúc chúng ta được sanh vào nhà giàu sang phú quý, có lúc lại sanh vào nhà nghèo hèn bần tiện. Có lúc chúng ta sanh làm trâu, làm ngựa, làm súc sanh, có lúc làm ngạ quỷ, hoặc xuống địa ngục. Ðây đều là những kiếp luân hồi, nổi trôi bất định trong biển khổ sanh tử, vì sự sanh tử tuần hoàn nầy không chấm dứt, không khi nào hết được. Read the rest of this entry »

No Comments

Nhận Thức Về Năm Giới

Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến

http://www.niemphat.vn/2014/02/nhan-thuc-ve-5-gioi/

No Comments

Thế Nào Là Phật Pháp?

Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, không phải do suy tư phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác. Vì thế, Phật pháp là những chơn lý, tùy trình độ của người, Phật nói có sai biệt : Chơn lý phổ biến, Chơn lý tương đối, Chơn lý tuyệt đối.

CHƠN LÝ PHỔ BIẾN

Chơn lý phổ biến là những sự thật hiện hữu tràn đầy trên vạn vật. Những sự thật ấy đức Phật chỉ ra, chúng ta chịu khó khảo sát một cách tinh tế sẽ thấy hiển nhiên không sai lệch. Trước hết nhìn theo dòng thời gian, Phật nói : Read the rest of this entry »

No Comments

Pháp Thoại: Cảm Niệm Và Ý Nghĩa Cúng Dường Phật Đản – Phật Lịch 2562

Phật Đản, Phật lịch 2562 lại trở về với hành tinh trái đất của chúng ta, những người con Phật từ Đông sang Tây, từ Âu đến Á, hàng triệu triệu trái tim như một, triệu triệu niềm tin không hai đã hân hoan đón mừng ngày lễ trọng đại này.

Ấy là ngày mà đức Thế Tôn xuất hiện giữa cõi đời với đại nguyện Trí tuệ và Từ bi, đem lại an lạc và lợi ích cho đa số; dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo từ những lưới võng si mê, tà kiến; hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ từ những quan điểm ngã chấp và những biến thể ích kỷ tầm thường; bật ngọn đèn cho mọi người thấy“bản lai diện mục” của chính mình và dẫn đường cho mọi người vượt ra khỏi đêm dài tăm tối tử sinh.

Mong cầu đời sống an lạc và sống một đời sống có lợi ích, không phải là nhu cầu của một cá nhân, một giai cấp hay một đoàn thể mà là nhu cầu của mọi thành phần xã hội và nói rộng ra, đó là nhu cầu tất yếu của hết thảy con người có nhân tính và hết thảy chúng sinh cóPhật tính. Read the rest of this entry »

No Comments

Vì Sao Có Quyền Và Tiền Bạc Mà Không Hạnh Phúc?

Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy có những người rất nhiều quyền hành, danh vọng, tiền bạc mà không có hạnh phúc. Tại sao?

Không có thảnh thơi thì không có hạnh phúc.

Không gian tượng trưng cho sự thảnh thơi, cho sự tự do. Không có thảnh thơi thì không có hạnh phúc! Cái gì làm cho mình mất đi sự thảnh thơi? Lo lắng, sầu khổ, bận rộn, ôm đồm, ganh ghét…

Read the rest of this entry »

No Comments

Của Ít Lòng Nhiều

Giới Thiệu

Bài pháp thoại Của Ít Lòng Nhiều do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Bằng cách nêu ra những thực trạng trong thực tế mà thời gian qua chính bản thân trải nghiệm, Đại đức Thích Phước Tiến nhận thấy nhiều người Phật tử từ ban sơ cho tới lâu năm có nhiều kiến thức lí luận sai sót hoặc hời hợt về việc cúng dường, bố thí, cúng chùa, làm từ thiện…Dẫn dụ ra câu chuyện bà cụ và ngọn đèn dầu trong A Xà Thế Vương Thọ Quyết Kinh, thầy muốn nhấn mạnh trong việc cúng dường thì quan trọng nhất là nơi tâm chứ không phải ở vật dâng cúng.

Read the rest of this entry »

No Comments