Archive for category Slide Show

The Mountains of Shan

Click on the image to download the pps file

Sưu Tầm

No Comments

Không có gì là rác


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments

Đừng… (2)


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments

25 Lý Do Uống Trà Xanh


Click on the image to download the pps file
Cúc Nguyễn sưu tầm

No Comments

Một Người Bạn

Một Người Bạn là tập hợp những hình ảnh đẹp và những câu nho nhỏ …. cho chúng ta thấy cần bạn đến cỡ nào …

Click the image to down load the pps file

http://www.tintuccaonien.com/slideshows/Mot_nguoi_ban.pps

No Comments

Người bạn quý mến của tôi


Click on the image to download the pps file

Minh Liên sưu tầm

No Comments

Cuộc đời


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments

Điều Không Thể Cuối Cùng

Click to down load the pps file

Nguyễn Thị Nghiã – Trần Ngọc Anh

http://www.trunghocthuduc.com

 

No Comments