Archive for category Slide Show

Một Người Bạn

Một Người Bạn là tập hợp những hình ảnh đẹp và những câu nho nhỏ …. cho chúng ta thấy cần bạn đến cỡ nào …

Click the image to down load the pps file

http://www.tintuccaonien.com/slideshows/Mot_nguoi_ban.pps

No Comments

Người bạn quý mến của tôi


Click on the image to download the pps file

Minh Liên sưu tầm

No Comments

Cuộc đời


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments

Điều Không Thể Cuối Cùng

Click to down load the pps file

Nguyễn Thị Nghiã – Trần Ngọc Anh

http://www.trunghocthuduc.com

 

No Comments

40 Điều Cần Làm


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments

Ý Nghĩa Cuộc Đời

Click on the image to download the pps file

 

Cúc Nguyễn Sưu Tầm

No Comments

49 Bí Quyết Sống


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments

Hoa Lan


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments