Archive for category Slide Show

Mẹ Slide Show


Click on the image to download the pps file

Nhạc Minh Đức – Hồng Mơ Trình Bày

http://www.tintuccaonien.com/slideshows/ME.pps

No Comments

Ngẫm Bái Lạy

Ngẫm

Bái lạy không phải chỉ là khom lưng, cúi ngườiMà chính là buông bỏ ngạo mạn!

Posted by Bồ Tát Quan Âm on Sunday, November 25, 2018

Bồ Tát Quan Âm on Facebook

No Comments

Exceptional Trees

Click on the image to download the pps file

http://www.tintuccaonien.com/slideshows/exeptional_trees.pps

No Comments

Tôi Là Ai


Click on the image to download the pps file

 

Thiên Thu – Chariots of Fire – Vangelis – ntth

No Comments

Vẻ Vang Việt Nam


Click on the image to download the pps file

Minh Liên Sưu Tầm

No Comments

Những Lời Cuối Cùng Của Phật


Click on the image to download the pps file

Minh Liên Sưu Tầm

No Comments

Phụ nữ xinh đẹp


Click on the image to download the pps file

Cúc Nguyễn sưu tầm

No Comments

Những con đường đáng suy nghĩ


Click on the image to download the pps file

Minh Liên sưu tầm

No Comments