Báo Hương Đạo – Số 20 – 2008

Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@hoanghiem.org – Phone: 61 03 9015 8494 – Fax: 61 03 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA

Thông Bạch

Lá Thư Chủ Nhiệm
Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)
Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Từ Thông Điệp 2002-2007: Một tấm lòng nhiều nỗi bâng khuâng (TK Thích Thiện Hữu)

Ba câu trả lời mầu nhiệm (Thích Nhất Hạnh)

Lời cảm tạ cho người vừa nằm xuống (Viên Hướng)

Thư cho người em tịnh độ (Hồng Nhơn)

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.