Hình Ảnh Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm 2013

Xin vào link từ những hình ảnh dưới đây để xem hình (Click on the image to download the full-size) quý Phật Tử chùa Hoa Nghiêm đi hành hương Rằm Tháng Giêng hôm 24-02-2013:

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.