Hình Ảnh Lễ Phật Đản Tại Chùa Hoa Nghiêm 2013

Dưới đây hình ảnh lễ Phật Đản tại chùa Hoa Nghiêm gồm có:
– Cúng vong hội ngày hôm trước (cúng chung các hương linh thờ ở chùa). Thầy làm lễ quy y cho các Phật tử ngày hôm trước, và hình ảnh buổi lễ Phật đản. Click on the image to download the full-size

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.