Tiệc Chay Gây Quỹ Vesak 2015

Buổi tiệc chay gây quỹ tại chùa Quang Minh được tổ chức để hổ trợ cho việc cử hành Đại Lễ Tam Hợp Đa văn hóa Vesak theo Liên Hiệp Quốc tại Victoria.

Ngày Đức Phật Thích Ca Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn

Xin Chào đón tất cả mọi người – Với giá vé $25

Thứ Bảy 04 Tháng Tư. Bắt đầu lúc 6.30pm (Cửa mở lúc 6.15pm)

Tại Chùa Quang Minh, Hội Trường Quán Tự Tại, Số 18 Burke St, Braybrook Victoria

Với tinh thần hổ trợ Đại Lễ kỷ niệm Vesak, một thực đơn ngon đặc biệt được chuẩn bị do các đầu bếp trẻ tại chùa Quang Minh . Hãy đến tham dự , làm quen với nhiều bạn mới cùng tìm hiểu xem chương trình tuyệt diệu của ngày Đại Lễ Vesak nâm nay, nhằm ngày 23 tháng Năm 2015 ở vài địa điểm tại Trung Tâm Thương Mại của Thành phố Melbourne. Vé bán tại cửa vào. Email cho chúng tôi nếu bạn cần đặt nguyên bàn.

Để biết thêm chi tiết xin làm ơn vào trang mạng Unvesak@gmail.com | www.unvesak.org.au Xin cùng chúng tôi cử hành Đại Lễ lớn nhứt trong Phật Lịch

Diệu Thông

Download English pdf file

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.