Máy “dệt” được gạch

Bạn có bao giờ nghĩ đển mổt chiểc máy thẩn kỳ dểt được gạch? Với những phát minh tuyểt vời trong thời gian gẩn đây thì chiểc máy thẩn kỳ này đã xuẩt hiển trong thể giới thực.

Tiger-Stone đã phát triển một thiết bị hoàn hảo để có thể sắp đặt được những viên gạch cứng đẩu thành mổt tẩm vải gạch lớn, mổt sự sáng tạo hoàn hảo nữa lại mở ra mổt kỷ nguyên của công nghể máy thông minh.

Công viểc lát gạch trên những con phổ, dường như đã được chiểc máy dểt gạch hổ trợ mổt cách hữu hiểu. Những tẩm vải gạch được dểt với sự sắp xểp họa tiểt mổt cách tài tình.

Từ giờ các nhân viên xây dựng không phải mẩt thời gian, hay bỏ ra quá nhiểu công sức để tạo nên những con phổ nển gạch cổ kính. Điểm yểu duy nhẩt của chiểc máy này là giá thành khá cao, nhưng có lẽ với thiểt bị thông minh như thể này thì bất cứ ai nào cũng muổn sở hữu nó.

Theo Soha

http://www.khoahoc.com.vn/congnghemoi/phat-minh/

This entry was posted in Khoa Học, Đời Sống. Bookmark the permalink.