Hình Ảnh Lễ Vía Quan Âm Tại Chùa Hoa Nghiêm Vào Ngày Chủ Nhật 27/3/2016

Dưới đây là một số hình ảnh lễ Vía Quan Âm tại chùa Hoa Nghiêm do Thầy Thích Đồng Thành đến chùa Hoa Nghiêm giảng Pháp ngày 26 /3/2016, cùng sự giúp đỡ cho buổi ăn trưa từ ban Thư Viện, Giáo Dục và nhà Bếp Hoa Nghiêm – Cô Hoa, Huệ Tịnh, Lan Tuyền nấu hủ tiếu chay (Please click on the image to view the full size)

Hình ảnh Thầy Thích Đồng Thành đến chùa Hoa Nghiêm giảng Pháp ngày 26 /3/2016

Hình ảnh lễ Vía Quan Âm tại chùa Hoa Nghiêm vào ngày Chủ Nhật 27/3/2016

Ban Thư Viện, Giáo Dục và nhà Bếp Hoa Nghiêm – Cô Hoa, Huệ Tịnh, Lan Tuyền đã nấu hủ tiếu chay cho buổi ăn trưa khoản đãi quý đồng hương Phật tử đến tham dự – xin chân thành cảm on quý Phật tử đã giúp cho buổi Lễ Vía Quan Âm được thành công viên mãn

Huệ Hiếu – Lan Tuyền

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.