IM LẶNG – HÃY NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH

IM LẶNG

“Trí tuệ gồm có những bậc thang”
Tuân Tử, thầy dạy phải cưu mang.
Im lặng, lắng nghe và ghi nhớ,
Rồi hãy hành động mới khôn ngoan.

Lặng im là chẳng nói miên man,
Biện luận hề chi! ta chẳng màng!
Một ván cờ đời nhiều sơ hở,
Thì im, mặc thế sự sang trang!

Huệ Hương

HÃY NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH

Cuộc sống ta do ta quyết định
Tấm lòng trong, như thị cái nhìn
Hân hoan bước đôi chân vững chải
Tịnh, an nhiên, “Hải đảo của mình”.

Mặc cô đơn sống trong hiện tại
Y chỉ này, hạnh phúc khứ lai
Với khả năng, con đường khẳng định
Nương tựa mình ấy thực là minh.Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.