Niệm Phật Và Trị Liệu – Phần 1/2

Thích Nhật Từ

http://www.phatam.com/video/thich-nhat-tu/niem-phat-va-tri-lieu-phan-1-2-video_f1fffae42.html

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.