Niệm Phật Và Trị Liệu – Phần 2/2

Thích Nhật Từ

http://www.phatam.com/video/thich-nhat-tu/niem-phat-va-tri-lieu-phan-2-2-video_16e9d02ce.html

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.