Bình Thường Tâm Thị Đạo

Thiền sinh sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu kinh luận, hôm nay đến gặp thầy để mong được ấn tâm:

– Bạch thầy con đã sẵn sàng xuống núi.

Thầy: Ông hãy đọc một bài kệ ta nghe.

Thiền sư: Đỉnh cao của âm thanh là im lặng – Đỉnh cao của vẻ đẹp là vô ngôn – Đỉnh cao của hạnh phúc là an lạc – Đỉnh cao của giải thoát là thiền định.

Thầy: Thiền định là gì?

Thiền sinh: Bạch thầy, thiền là vọng tưởng không khởi, định là thấu rõ bản tâm.

Thầy: Bản tâm của ông là gì?

Thiền sinh: …

Thầy: Vậy ông hãy tiếp tục thiền định hoặc là mang bản tâm của ông để lại bầu bạn uống trà với ta trước khi ông xuống núi.

 

http://bodephatquoc.com/binh-thuong-tam-thi-dao.html

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.