Tranh Thủy Mặc – Trí huệ cuộc đời 1


Biết mình mê chấp đã gần ngộ,

biết mê không ngộ càng thêm sai.

Non xanh nước biếc thốt lời chân thật,

chim hót hoa thơm thuyết pháp diệu huyền.

Thiền pháp tức tâm pháp,

vạn pháp sanh diệt từ tâm.

Nước sâu ngàn dặm cũng có đáy,

núi cao vạn lý cũng từ biển nổi lên.

Chớ oán con hiếu cháu hiền sao ít ỏi,

mà nên tự hỏi nuôi dạy chúng thế nào.

Niềm vui nỗi khổ ở cõi trời thế gian,

đều do tự tâm mình tạo tác,

cho nên chính mình phải thọ nhận.

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.