Tranh Thủy Mặc – Trí huệ cuộc đời 3


Chỉ cần tâm bình khí hòa,

cuộc sống sẽ an vui.

Có được thân tâm khỏe mạnh mới

là tài sản lớn nhất của đời người.

Khi phiền não hiện lên, đừng kháng cự,

nên dùng lòng hổ thẹn, sám hối và cảm ơn để hóa giải.

Bận tâm thì có phiền não,

tâm buông xả xuất hiện thì chẳng có phiền não nào tồn tại.

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.