Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Bảo Tháp Hoa Nghiêm Sáng 30-10-2016

Hình ảnh Lễ Khánh Thành Bảo Tháp Hoa Nghiêm mới xây dựng hoàn tất vào ngày 30/9 âm lịch, nhầm ngày 30/10/2016 tại chùa Hoa Nghiêm ̣xin nhấn vào hình để xem hình nguyên cỡ

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.