Mộng Tỉnh

Bấy lâu tìm hạnh phúc

Cứ như là chiêm bao

Biết ta là kẻ ngốc

Vớt trăng chìm dưới ao.

Soi gương buồn tóc bạc

Nhìn vô thường cuộn trôi

Tuổi đời như núi lở

Đi muôn nẻo luân hồi.

Cuộc đời như bọt nước

Cuộc đời như bóng mây

Người đời theo gió nghiệp

Còn mất đâu hẹn ngày.

Nương hoa đàm đuốc tuệ

Tìm về nẻo thanh lương

Làm vầng trăng bất diệt

Soi khắp cõi vô thường.

Phan Minh Đức

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.