Hình Ảnh Lễ Vía Phật A Di Đà Tối Thứ Bảy 17/12/20

Hình ảnh Kỷ Niệm 20 năm thành lập Đạo Tràng Hoa Nghiêm và Lễ Vía Phật A Di Đà trong chiều ngày 17/12/20 tại chùa Hoa Nghiêm ̣xin nhấn vào hình để xem hình nguyên cỡHuệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.