Tìm Trăng

Tìm trăng trôi giữa từng không
Đường mây đen bạc lông bông…khói vờ

Lệ hờn rơi khuất vầng thơ
Nghe hồn rụng giữa ngẩn ngơ lối về

Tìm trăng ẩn hiện sơn khê
Thấy lau sậy rũ bốn bề đìu hiu

Tìm trăng giữa chốn tịch liêu
Nghe hoang mang rớt bên chiều nắng phai

Tìm trăng lạc giữa dấu hài
Nghe vàng thu bước chân ai hanh gầy

Tìm trăng phả chén rượu cay
Nghe trời đất nhả cơn say ba đào

Tìm trăng giữa chốn lao xao
Nghe tim hồng rỡn sắc màu thời gian

Tìm trăng cánh vạc non ngàn
Nghe thinh không gõ phiếm đàn hư vô

Tìm trăng giữa cuộc ỡm ờ
Nghe đời nhặt dấu thờ ơ lạnh lùng

Tìm trăng giữa cuộc tao phùng
Nghe chia ly hận phù dung sớm chiều

Tìm trăng một kiếp lêu bêu
Nghe vô duyên đợi cô liêu tuổi đời

Tìm trăng vỡn bóng nước trôi
Nghe thiên thu gội sương phơi cành mềm

Tìm trăng ngày xuống đêm lên
Nghe phai tàn nở bên thềm nguyệt hoa

Tìm trăng, tìm mãi…mù xa…

Thích Nữ Tịnh Quang

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.