Mưa Vu Lan

Mưa đông gió vụt vù
Vu Lan sáng sương mù
Bao trùm đời phù du
Bầu trời đang xuống thấp

Thân xác người vùi lấp
Bỏ nỗi khổ vô cùng
Thôi xa cách ngàn trùng
Đưa người về phố núi

Lúc nhìn người lần cuối
Tìm yêu dấu thiên thu
Qua đồi thông vi vu
Người đi vào vô tận

Đến đi bao nhiêu bận
Chào đời khóc hãi hùng
Lặng lẽ phút cuối cùng
Người đi vào xa vắng

Dãi dầu trong mưa nắng
Ơn chín chữ cù lao
Đâu dám quên đâu nào
Giọt mưa đông rơi mãi

Melbourne 05 August 2014.

Minh Quang

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.