Tham Quan Hội Hoa Tulip 2017

Đựơc cùng Ban Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm đi hội hoa Tulip. Một ngày thật đẹp của vùng đồi núi Sylvan, đặc biệt nữa với khí hậu bốn mùa đặc trưng của Melbourne, có nắng ấm, có mưa tầm, có xám xịt lẫn trời trong xanh. Cảm ơn Ban Tương Tế, cảm ơn các anh chị Ban Tổ chức, cảm ơn Anh Chưởng, anh Minh Hoàng Diệp Khôi, và nhất là cảm ơn anh Minh Hoàng đã không nói câu: ‘Châu ơi! xuống đẩy phụ’ khi xe ì à, ì ạch leo núi Dandenong – Cám ơn tất cả!
Vạn Hữu

Chấm hoa
Vòng quanh chấm điểm hoa ngày hội
Tulip muôn màu ngợp sắc hoa
Giữa hồng vàng đỏ cam tím lợt
Em trắng ngà đây vẫn đắm say
Vẫn là màu trắng thanh cao nhất
Thêm cánh cắt tưa – Nhất hội này
Hội hoa Tulip 2017 – Vạn Hữu

 

Ngộ Nhỡ

ngộ nhỡ trời xanh không mây trắng
xin mượn nhành đào điểm bạch mây
ngộ nhỡ không mưa trời sao tạnh
sao có trời xanh vắng bóng mây!

Vạn Hữu 2017

 

 

 

 

Nhành đào trước Chuà

Nhành đào trước cửa thiền môn
Gió lay chuyển nhẹ sắc không nhập đường

Vạn Hữu

Down load pdf file

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.