Chuông vọng tâm

Bình minh lại trở về
Phá tan sương u mê
Công phu lờ mờ sáng
Mang hứa hẹn tràn trề.

Bốn bề không gian im
Nghe thổn thức trong tim
Nghĩ đời đầy ngang trái
Lạc lỏng biết đâu tìm?

Chuông vọng trong tâm tôi
Thức tỉnh lòng bồi hồi
Trầm trầm theo hơi thở
Vào không gian xa xôi.

Tiếng chuông vang trong tâm
Gợi sám hối âm thầm
Nguyện mười phương chứng giám
Mõ nhịp, miệng lâm râm.

Nghe như chuông lưng trời
Cảnh tỉnh đến mọi người
Hãy tấn tinh tu nguyện
Soi đuốc tuệ cho đời.

Cư Sĩ Thoại Hoa

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.