Lối Về Sen Nở

LỐI VỀ SEN NỞ – Thích Phước Sơn
Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn 2009

Lời nói đầu Tập sách Lối về Sen Nở bao gồm những bài viết, bản dịch, bài tham luận trong các kỳ hội thảo, đăng rải rác trên các tạp chí, nguyệt san Phật giáo mấy thập niên qua. Nội dung chủ yếu nói về nhân cách của bậc Đạo sư, giáo pháp của Ngài và lợi ích thiết thực khi thực hiện những lời dạy ấy. Tất cả các bài viết được trình bày một cách giản dị, mạnh lạc, rõ ràng, nhằm giới thiệu nội dung Phật học cơ bản được trích dẫn từ một số kinh điển Bắc truyền và Nam truyền.

Các bài: Đức Phật được tôn vinh, nói về đức tính từ bi của Ngài khiến cả chư thiên và loài người đều cung kính, qui ngưỡng, hay bài Đức Phật qua nhãn quang của giới tri thức cũng nói lên nhân cách vĩ đại của đức Thế Tôn. Đặc biệt là bài Cốt tuỷ đạo Phật được dịch từ bản Anh ngữ Buddhism in a Nutshell của Đại đức Nārada biên soạn, trình bày một cách tổng quát về giáo lý của đức Phật, gợi lên cho chúng ta một hướng tư duy đúng đắn trên bước đường hướng đến giải thoát, niết-bàn. Bên cạnh đó, có những bài nêu lên tính thực triễn của giáo pháp đối với cuộc đời, nếu áp dụng lời dạy ấy sẽ mang lại lợi lạc cho chính mình và tha nhân trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào. Từ đó, Phật tử có thể hiểu thêm rằng giáo lý đức Phật không phải là những lý thuyết khô khan để lý luận mà phải thực hành ngay trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

Với người Phật tử, muốn thực hiện nền hoà bình nhân loại, thì mỗi cá nhân phải nỗ lực học và hành giáo lý của đức Phật. Xin nguyện cho mỗi người luôn nỗ lực trong đời sống, luôn tự điều Lối về Sen nở chỉnh trong tư duy và hành động, tưới tẩm hạt giống an lạc, hạnh phúc trong từng hơi thở, nhịp đập của mỗi trái tim. Hy vọng tác phẩm này như là món quà tinh thần, giúp người đọc thể nhập được sự an lạc trong chánh pháp. Trân trọng gửi đến chư Phật tử gần xa.

Thiền viện Vạn Hạnh
Mùa An cư, Kỷ sửu
PL.2553 – Dl. 2009

Tỷ-kheo THÍCH PHƯỚC SƠN

MỤC LỤC

Lời nói đầu 

PHẦN I: CỐT TUỶ ĐẠO PHẬT
Cốt tuỷ đạo Phật 
Chương I: Đức Phật
Chương II: Pháp 
Chương III: Đạo Phật có phải là Tôn giáo
Chương IV: Phật giáo có phải là một hệ 
Chương V: Đôi nét đặc sắc của đạo Phật 
Chương VI: Nghiệp hay định luật 
Chương VII: Sự tái sinh
Chương VIII: Thuyết duyên khởi
Chương IX: Vô ngã hay không có linh hồn 
Chương X: Niết-bàn
Chương XI: Đường đến Niết-bàn 

PHẦN II: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ
1. Đức Phật được tôn vinh 
2. Vì hạnh phúc muôn loài
3. Biện biệt tà chánh
4. Chánh kiến 
5. Đạo Phật phải chăng là một tôn giáo 
6. Niết bàn phải chăng là hư vô
7. Mục đích của chiếc bè 
8. Phật dạy phương pháp điều tâm qua ẩn
9. Từ ngã, pháp chấp đến ngã pháp 
10. Đạo đức Phật giáo trên bình diện 
11. Tính chất hoà bình của Phật giáo
12. Đạo đức chính trị của hiền nhân 
13. Đặc trưng của Phật giáo giai 
14. Đạo Phật qua nhãn quang của 
15. Giữ gìn cây pháp
16. Kế thừa sự nghiệp của Phật 
17. Cảnh tỉnh khuyên tu

Xem Tiếp Nội Dung PDF

http://www.buddhismtoday.com/strong>

 

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.