Hình Ảnh Phật Tử Hành Hương Viếng Chùa Hoa Nghiêm Ngày 16 Tháng Giêng Năm Mậu Tuất

Dưới đây là hình ảnh Phật tử chùa Từ Ân ̣hành hương viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào ngày ngày Chủ Nhật 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất ̣(click on the image to view the full-size)

Dưới đây là hình ảnh Phật tử chùa Phật Quang do Cô Huệ Hiếu ghi lại ̣hành hương viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào ngày ngày Chủ Nhật 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất

Dưới đây là hình ảnh Phật tử chùa Quảng Đức do cô Huệ Hiếu và anh Thiên Hưng ghi lại ̣hành hương viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào ngày ngày Chủ Nhật 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.