Hãy Như Một Đóa Sen

Bạn ơi,
Hãy là một đóa sen để làm đẹp cho đời.
Hãy là một đóa sen để đem lại tươi mát cho đời.
Hãy là một đóa sen để đem lại thanh tịnh cho đời.

Hãy là một đóa sen để trải hương thơm cho đời,
Một đóa thỏang dịu êm, thanh khiết,
Không nồng nặc,
Không kích thích,
Không lả lơi,
Trang nghiêm mà hiền dịu.
Đẹp mà chẳng khoe khoang.
Thơm tho mà khiêm tốn.
Công đức mà chẳng kể công.
Như đạo hạnh của các bậc thiền sư.
Cho nên Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát
Đều ngự trên tòa sen.
Khi bạn chết đi và vãng sinh Tịnh Độ,
Một đóa sen sẽ nở để chào đón bạn.

Ý nói rằng tâm thức bạn vĩnh viễn cư trú tại một Vùng Đất Không Nhiễm Ô, Thanh Tịnh.

Đào Văn Bình

http://lotus-lantern-canada.blogspot.com.au

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.