Hương Đạo Hạnh

Đức Hạnh” hai chữ quá tuyệt vời
Người nghe hoan hỷ cảm thấy vơi
Hình dung bác ấy ôi cao quý
Làm sao người có cung ngất trời?

Phải chăng bác ấy luôn luôn sống?
Chia xớt ngọt bùi nổi cảm thông
Bàn tay nhân ái xoa đây đó
Chính vì lẽ ấy hạnh tuyệt ròng.

Bác đã dâng đời lắm hương hoa
Đức hạnh phủ khắp lan tỏa xa
Tuyệt thay hương ấy tung khắp chốn
Mát mình ấm người khúc trường ca.

Ai có tâm hồn cầu quốc thái
Ước mong dân bình chẳng chút gai
Hãy nên đi theo đường người ấy
Dân bình quốc thái sẽ đâu sai.

Chìa khóa an bình của thế gian
Chẳng có gì ngoài đức hạnh vàng
Tự thân mỗi người phải hành lấy
Từ đây thế giới mãi mãi an.

Giác Hạnh – Suối Nguồn (Rạng đông – Chùa Phổ Từ – Ngày 25/07/2012)

http://sugiachanh.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.