Chỉ Là Phù Vân


Bạn gửi đến email kèm câu cuối
Tất Cả rồi đều sẽ thoáng phù vân
Lòng ngập tràn chua xót… lẫn bâng khuâng!!!
Sao bao người… còn vấn vương tham đắm

Ấy thực tế xã hội… đang nhiều lắm
Rất… rất… nhiều người vẫn mãi đua chen
Tranh nhau từng danh lợi với lời khen
Và sống vui trong tiêng thơm sáo ngữ

Có màng chi đến luân hồi sinh tử
Ta về… vui trong trang sách lời kinh
Ngày lại ngày càng vững chắc niềm tin
Bồ tát mười phương… hộ trì giữ niệm

Nhìn vào những gì đã từng trải nghiệm
Cất cao lời xưng tán bậc hiền nhân
Âm thầm tỏ soi thanh tịnh tâm thân
Sáng rạng ngời hào quang Như Lai trưởng tử…

Thương… kiếp phong trần đơn côi nghiệp lữ!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.