Chữ Tịnh Trong Tịnh Độ

Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ

http://www.niemphat.vn/2014/11/chu-tinh-trong-tinh-do/

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.