Dẫn Nhập Vào Đạo Phật

Dẫn Nhập Vào Đạo Phật là bài pháp thoại video của Thầy có thời lượng 1 giờ 15 phút.. rất hay với những ví dụ trích dẫn từ Kinh điển ….


Thích Nhật Từ

http://www.youtube.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.