Nén Hương Tưởng Niệm

Thành kính tưởng niệm TT Thích Thiện Minh

Hai bảy hạ lạp tuy không than… ngắn
Nhưng Thầy ơi, nghe mất mát trong tim
Thế gian… sao Bậc Đạo Hạnh khó tìm
Vừa thoáng gặp… chừ Thầy biền biệt vắng.

Gương Vĩ nhân… điền tên Thầy chỗ… trắng
Ngày tiếp ngày ôn lời dạy sâu thâm
Giáo lý Vô thường, như ngấm vào tâm
Huyễn ảo.. .mênh mông đến đi khó biết.

Nén hương nơi xa… vô cùng thương tiếc
Trọn lòng thành dâng kính đến giác linh
Niềm tin rằng Thầy đã thoát Tử Sinh
Niết Bàn Thầy đến… tịnh thanh miên viễn.

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.