Trực Tiếp Văn Nghệ Xổ Số Gây Quỹ Trung Tâm Gíao Hội Cairnlea Tại Chùa Quang Minh

Kính bạch Quí Thầy và tòan thể quí vi,

Tin Mới Nhất, Xin Quí vị bấm vào đây theo dõi trực tiếp văn nghệ và xổ số trực tiếp tại chùa Quang Minh Melbourne cho cuộc gây quỹ Trung Tâm Gíao Hội Cairnlea vào 2 giờ chiều ngày 29/07/2018.

Tại Chùa Hoa Nghiêm

Tại chùa Quang Minh Melbourne

Phần 1:

https://www.facebook.com/ABTVietOfficial/videos/1814956485292031/

Phần 2:

https://www.facebook.com/ABTVietOfficial/videos/1815189141935432/

Giải 5: 034601 Thái Thi Kim Chi (Hoa Nghiêm)
Giải 4: 015081 Thủy Mekong (QM)
Giải 3: 026567 Cô Đào Tân Đại (QM)
Giải 2: 006198 Hồ Thủy (QM)
Giải 1: 002223 Nguyễn thị thu Hồng (Sydney)

Phuc Nhan Pham

________________________________

Dear Monks, Ladies and Genltemen,

Please click here to directly watch the streamline for performance and live Charity Raffle Event at Quang Minh Temple (Melbourne) for fundraising Cairnlea Buddhist Center at 2 pm on July 29

Phuc Nhan Pham

Please Click here

https://www.facebook.com/ABTVietOfficial/videos/1814956485292031/

This entry was posted in Giáo Hội, Tin Tức. Bookmark the permalink.