Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm – Phần 3

Phác Họa Chủ Đề của Bản Văn

Đầu đề câu
I. Kính lễ
II. Thực Hành Sơ bộ
III. Thực Hành Ban Ngày
A. Hiểu Thực Hành
B. An Định Thực Hành
1. Hòa Nhập
2. Thư Giãn với Hiện Diện
C. Tiến Bộ trong Thực Hành
IV. Thực Hành Ban Đêm
A. Thực Hành Buổi Tối
B. Thực Hành Buổi Sáng
V. Những Lợi Lạc của Thực Hành
VI. Những Phẩm Tính của Hành Giả
VII. Kết luận

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.